fx news

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   

1. Bu sitedeki Hristiyanlıkla ilgili yazıların asıl amacının, samimi Hristiyanlar tarafından doğru anlaşılması önemlidir

2. Hristiyanların Hz. İsa (a.s.)'nın Haşa Allah'ın oğlu olduğuna dair inançları büyük bir yanılgıdır -1-

3. Hristiyanların Hz. İsa (as)'nın Haşa Allah'ın oğlu olduğuna dair inançları büyük bir yanılgıdır -2-

4. Hz. İsa (as) da, her varlık gibi Allah'ın tecellisidir, ancak (Haşa) Allah'ın Zatı değildir

5. Allah elbette vahyettiği Hak Kitabı korumaya kadirdir

6. Üçleme inancı neden tehlikelidir?

7. Hz. İsa (as)'ın sözde çarmıha gerilişi iddiası ile ilgili dört İncil'de yer alan çeşitli çelişkiler

8. Hz. İsa (as) ölmemiş, Allah'ın Katına yükseltilmiştir

9. Bazı Hıristiyan kardeşlerimiz Allah korkusunu yanlış değerlendirmemelidirler. Gerçek imanda Allah sevgisi Allah korkusu ile birlikte yaşanır

10. Hristiyan kardeşlerimiz de batıni tefsirin öneminini görmelidirler

11. Hristiyanların, Hz. İsa (as)'ın kanıyla tüm günahlarından arındıkları inancı büyük bir yanılgıdır

İsa Mesih (as) zamanında O'na iman etmedik hiçbir fert kalmayacak. Hz. İsa (as)'a sevgi duyarak Müslüman olacaklar.
Hz. İsa (as) geldiğinde, bu durum aklın ihtiyarını kaldırır mı?
Kuran'a uymak Musevileri gerçek Musevi, İsevileri gerçek İsevi yapar. Onları Hz. Musa (as)'a ve Hz. İsa (as)'a daha çok yakınlaştırır.
Hz. İsa (as), Hz. Mehdi (as)'ın veziri, baş danışmanı olacak inşaAllah.
Hz. İsa (as)'ın her anı, yaşantısı, yemesi, içmesi onu rahatsız etmeyecek şekilde tüm dünyaya yayın yapılacak.
Hz. İsa (as)'ın faaliyet yöntemlerinde, Allahualem, Hz. Hızır özellikleri, batın ilmi daha galip gelecek.
Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın farklı ve benzer olan yönleri.
Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) birkaç farklı kutsal mekanda birlikte namaz kılacaklar inşaAllah.
Hz. İsa (as) geldiğinde kendisini bilmemiz nasıl olacak?
Bir kısım insanlarda Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'a karşı öfke var. Ben bunu aptırmam. Peygamberimiz (sav)'i seven Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ı da sever.
Hz. İsa (a.s.)'ın nuzülünden sonra tüm Hıristiyanlar ve Museviler Müslüman olacaklar.
İsa Mesih, deccali etkisiz hale getirecek ve insanların üzerindeki büyü kalkacak ve ferahlayacaklar.
Hz. İsa Mesih (as)'ı görmeden önce çok hayret verici olaylar görmeye başlayacağız. Cübbeli de Peygamberimiz (sav)'in ahir zamanda ortaya çıkacağını söylediği biridir.
Hz. İsa (as), Hz. Mehdi (as)'ın kumandanlarından olacaktır. Yakında inşaAllah cismiyle kendisini göreceğiz.
Hz. İsa 'geldi, öldü' diyenler, mezarını göstersinler o zaman. Hz. İsa (a.s.)'ın görevini yapmadan nasıl öldüğünü söyleyebilirsiniz? Doğru söylememek haramdır
Hıristiyanlıktaki yanlış inançlar
Hz. İsa, Hıristiyan cemaatleri ve dünya liderlerine yönelik vazife başında
Evanjelikler, Müslümanları deccal ordusu olarak görüyorlardı, Irak'ı ve Afganistan'ı işgal etmelerinin sebebi buydu. Evanjeliklerdeki bu düşünceyi yıktık
Zuhruf Suresi'nden açıklamalar: Hz. İsa gelmeyecek sananlara cevap
Hristiyanlar ve Museviler Müslümanların samimi uygulamalarını örnek alarak gerçek İsevi, gerçek Musevi olmak için gerçek Muhammedi olmak gerekiyor diyecekler
Kuran'da Hz. İsa (as)'ın hiçbir şekilde ölmediği ve öldürülmediği bildirilmektedir

Bazı kimseler Hz. İsa (as)'ın dönemin inkarcıları tarafından şehit edilmediğini, ancak yine de vefat ettiğini ve Allah'ın Hz. İsa (as)'ı önce vefat ettirip sonra Kendi Katı'na aldığını iddia etmektedirler. Bu Kuran'a ve Ehl-i Sünnet inancına uygun olmayan bir iddiadır.

Kendilerince bu iddialarına delil olarak Al-i İmran Suresi'nin 55. ayetinde yer alan "seni Ben vefat ettireceğim" ifadesini kullanmaktadırlar. Ayet şu şekildedir:

Hani Allah, İsa'ya demişti ki: "Ey İsa, doğrusu seni Ben vefat ettireceğim (müteveffiyke), seni Kendime yükselteceğim (rafiuke), seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Bana'dır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim." (Al-i İmran Suresi, 55)

DEVAMI...

::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
Deccali sistem, İsa Mesih (a.s.) ' ın ve Hz. Mehdi (a.s.)'n zuhuru için özel olarak yaratılmıştır

Yüce Rabbimiz, dünya hayatının sonunun yaklaştığı ahir zaman adı verilen dönemde, tüm zorlukların, savaşların, terör, dejenerasyon ve korkuların hüküm sürdüğü bir zamanda, dünyaya mübarek bir şahsı gönderecek ve onun vesilesiyle her türlü zulmü ve adaletsizliği sona erdirecektir. Bu mübarek şahıs Hz. Mehdi (a.s.)'dır. Hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhurunun ardından Hz. İsa (a.s.) yeniden yeryüzüne gelecek ve Hz. Mehdi (a.s.) ile birlikte, tüm dünyaya İslam ahlakını hakim kılacaktır.

Hz. İsa (a.s.)'ın ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın çıkışından önce dünyanın büyük bir herc-ü merc içinde kalacağı ve dünyaya dinsizliği, ahlaki çöküntüyü, zulmü, haksızlığı ve kan dökmeyi yayacak deccaliyetin ortaya çıkacağı bildirilmiştir. Allah, adetullahı gereği zıt düşünceleri birlikte yaratır. Allah, Hz. Musa'yı yarattığında onun zıttı olan Firavun'u da yaratmıştır. Hz. İbrahim'i yaratan Allah, ona karşı gelecek olan Nemrut'u da yaratmıştır.

DEVAMI...

İslam Tarihinde İlk Defa, ''Hz. İsa (a.s.) Gelmeyecek, Hz. Mehdi (a.s.) Çıkmayacak'' diye kitlevi telkin yapılıyor
İncil, üçleme inancını reddeder. İncil'de Allah'ın birliğini ve şirk koşmamayı haber veren pasajlar
Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler aynı Allah'a inanırlar
Hz. İsa (as) Allah değildir, Allah'ın bir tecellisidir
Evanjelik masonların İncil’e dayandırmaya çalıştıkları sahte izahlara dikkat
Hz. Mehdi (a.s.)' ın zuhurunun, Hz. İsa (a.s) 'ın ise nüzulünün beklendiği ahir zamanda devlet adamlarında Allah'a ve dine yöneliş hızlanmıştır
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hz. İsa (as) 1

Hz. İsa (as) 2

Hz. İsa (as) 3

Hazreti İsa gelecek

Risale–i nur külliyatında Hz. İsa ve Hz. Mehdi gerçeği 1

Risale–i nur külliyatında Hz. İsa ve Hz. Mehdi gerçeği 2

Risale–i nur külliyatında Hz. İsa ve Hz. Mehdi gerçeği 3

Risale–i nur külliyatında Hz. İsa ve Hz. Mehdi gerçeği 4

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI’NDA
HZ. İSA VE HZ. MEHDİ GERÇEĞİ
HZ. İSA, HZ. MEHDİ VE DECCAL
KONUSUNDAKİ ŞAHSI MANEVİ
YANILGISI
HZ.İSA'NIN DÖNÜŞ MÜJDESİ (HZ. İSA, HZ. MEHDİ ve DECCAL)
AHİR ZAMAN ŞAHISLARI NEDEN TANINMIYOR?
HZ. İSA, HZ. MEHDİ VE DECCAL
NEDEN TANINAMAZ?
  Adnan Oktar’ın Joel Richardson (muhafazakar Hıristiyan yazar) röportajı
(22 Haziran 2009)

BU SİTE HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)'IN ESERLERİNDEN
FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

Yazar Hakkında -Diğer Siteler - Email - Üye Ol

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin
kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretiisa.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

hz. isa | hazreti isa | isa mesih | hz. isa | hazreti isa

www.harunyahya.org